''MY BIGGEST OPPONENT IS MYSELF''
close

Laste ja Pere Fond

Sissejuhatus

”Mulle on väga tähtis, et lisaks isiklikele väljakutsetele ja eesmärkide täitmisele saaksin kasutada oma kogemusi teadlikkuse tõstmiseks läbi heategevuse.

2013. aastal sai loodud heategevusfond JJ-Street Laste ja Pere Fond just selleks, et muuta noorte elu ja aidata neil saavutada paremini oma eesmärke läbi uute väljakutsete ning paremate  õppimistingimuste võimaldamise. Tekitades võimaluse noortel aidata teisi annavad just nemad omakorda positiivset mõju oma kogukondadele.

Kuna olin ise noores eas selline poiss, kes ei saanud piisavalt tähelepanu oma vanematelt, siis tean, kui oluline see on. Usun, et läbi positiivsuse tekib rohkem head kui halba. See on ka suuresti põhjuseks, miks tahtsin väga algatada heategevusprojekte, mis on aktuaalsed ja vajalikud!” Joel Juht

Missioon

JJ-Street Laste ja Pere Fond muudab noorte elusid aidates neil saavutada oma täit potentsiaali. Pakkudes väljakutseid, unikaalseid kogemusi, igapäevaseid seiklusi ja võimalusi aidata teisi, õpivad noored avaldama positiivset mõju kogukondadele. 

Laste ja Pere Fondi treenerid toetavad noori oskuste arendamisel, sealhulgas keskendutakse meeskonnatöö, ajajuhtimise, algatusvõime, planeerimise, suhtlemise, enesemõistmise, kultuurilise teadlikkuse ja pühendumise olulisusele. JJ-Street Laste ja Pere Fond aitab noortel saada töökogemust, päästa elusid ja suures plaanis – muuta maailma.

100% annetatud rahadest suunatakse heategevusorganisatsioonidesse ning summasid ei kasutata väljakutsetega seotud kulude katmiseks.

Toeta

SA JJ-Street Laste ja Pere Fond võtab vastu annetusi ja toetusi kõigillt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt nii Eestist kui ka välismaalt.

Annetusi ja toetuseid saab teha SA JJ-Street Laste ja Pere Fondi Swedbanki arveldusarvele 

EE882200221057500455

Annetuse tegemisel JJ-Street Laste ja Pere Fondile, palume annetajal pangaülekande selgitustesse märkida oma isikukood. See kindlustab annetuse kajastamise annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis. 1. jaanuarist 2014 on SA JJ-Street Laste ja Pere Fond kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TmS § 11 lõige 1). Seega on alates 2014. aastast fondile tehtavad annetused residendist juriidilisele isikule maksuvabad 3% ulatuses samal aastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % ulatuses 1. jaanuariks lõppenud viimase kalendriaasta kasumist (TmS § 49 lõige 2 punkt 1-2).

Residendist füüsilise isiku annetused sihtasutusele on kuni 5% ulatuses isiku aastatulust maksuvabad (TmS § 27 lõige 1).

www.jjstreet.eu


Tagasi