''MY BIGGEST OPPONENT IS MYSELF''
close

Kasutus- ja müügitingimused

Käesolev eeskiri sätestab joeljuhtakajj.com kasutus- ja müügitingimused.

Veebikeskkonna kasutamiseks palun tutvu tingimustega allpool.

Antud tingimused kehtivad veebilehel https://joeljuhtakajj.com

SA Laste ja Pere Fond
Filtri tee 1, 10132 Tallinn
info@jjstreet.eu
+372 5664 9578


Andmekaitse

joeljuhtakajj.com veebilehel kehtib isikuandmete ja elektronposti puutumatuse põhimõte.

Kohustume kaitsma veebilehe kasutajate andmete puutumatust. SA Laste ja Pere Fond-l on õigus saata kliendi elektronpostile uudiskirju, kui kasutajakonto andmetes on selleks eelnev nõusolek antud. Toetajal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
Säilitame õiguse tingimusteta ja viivitamatult lõpetada teenuste kasutamise võimalused, kui kasutaja rikub tingimustes sätestatut, teavitades sellest kasutajat. Samuti on õigus peatada juurdepääs https://joeljuhtakajj.com-le nendest arvutitest, millest on tuvastatud e-poe vastu suunatud tegevust.

https://joeljuhtakajj.com veebilehel sisalduvate kuulutuste ja piltide reprodutseerimine, kopeerimine või levitamine ilma Joel Juht kooskõlastuseta on keelatud. Säilitame õiguse ilma kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida https://joeljuhtakajj.com veebilehe sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure jms.

Toetusmakset sooritades on vajalik sisestada oma ees- ja perekonnanimi, mida ei jagata kolmandate osapooltega, v.a tarneteenuse pakkujatega (konfidentsiaalselt) kingituste või auhindade edastamiseks.

SA JJ-Street Laste ja Pere Fond on isikuandmete vastutav töötleja, mis edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.


Teenuse kirjeldus ehk toetuse vormistamine

https://joeljuhtakajj.com veebikeskkonnas on soovijatel võimalik toetada annetusega SA JJ-Street Laste ja Pere Fondi erinevaid tegevusi ja projekte, et laiendada ja kasvatada tervist edendavaid väärtuseid ning anda oma panus ühiskondlikult oluliste projektide teostumisele.

Toetuse vormistamiseks sisestage soovitud annetuse summa eurodes, kinnitage summa, sisestage oma andmed ning valige sobiv makseviis (Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Krediidipank või Pocopay pangalingid), mille kaudu makse sooritada.

Pangalingi kaudu teostatud annetustele ei laiene tulumaksuvabastus.


Tagastuspoliitika

https://joeljuhtakajj.com keskkonnas kaudu edastatud toetuseid kasutatakse eesmärgipäraselt. Kaebuste korral palume pöörduda info@jjstreet.eu. Toetused ei kuulu tagastamisele.


Hind

Kõik hinnad on eurodes (€).

SA Laste ja Pere Fondil on õigus muuta erinevate toetuspakettide summasid. Hindade muutumisel jääb kliendile kehtima kinnitatud kokkuvõttes märgitud hind


Pretensiooni esitamise õigus

Toetajal on õigus küsimuste ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul oma kirjaga aadressile info@jjstreet.eu.

Veebikeskkond vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.


Kui toetaja ja SA Laste ja Pere Fond ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on toetajal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada toetaja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Toetaja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Toetaja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Käesolevatele tingimustele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tingimuste kehtivust. Tühise sätte asemel kohaldatakse seaduses seda liiki lepingu kohta sätestatut. Osapoolte vahelisi vaidlusi püütakse lahendada vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Tartu Maakohtus.

 

Tagasi