''MY BIGGEST OPPONENT IS MYSELF''
close

Hirmud kui kultuuriline pärand

Hirm on levinumaid ideede takistajaid indiviidi tasandil ja see on mingil määral seotud kultuurilise taustaga.
Samas hirmutunne väljendub kõikides kultuurides ühtmoodi, lihtsalt mõningates kultuurides kardetakse eksida ja seega on uute ideede väljendamine pärsitud.
Kultuuriline taust iseenesest ideid ei pärsi.

Julget tegutsemist ja divergentset mõtlemist!

JJ

Tagasi